Redactie

Eigen pagina

Vanaf vandaag hebben de buurthuizen een eigen pagina op Stadskracht Arnhem. Deze site bevat allerlei inspiratie en artikelen voor burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties en Arnhem. Sab.stadskrachtarnhem.nl is de plek waar alle informatie verzameld wordt die specifiek met de buurthuizen te maken heeft.

Scroll naar top