Stichting Vrienden Klarendalse Molen

AdresKlarendalseweg 82
Websitehttp://molendekroon.nl/
Sector(en)Evenementen, Inclusie, Ontmoeting, Wijk- en buurtinitiatief
Startdatum2011
RechtsvormStichting
Aantal vrijwilligers40
wijkgebiedKlarendal

Algemene informatie

De stichting Vrienden Klarendalse Molen is opgericht toen stichting Volkshuisvesting Arnhem in 2011 de Klarendalse molen over nam van stichting Vrienden Gelderse Molen, met als doel om een verbindende rol in de wijk Klarendal te spelen, als wel het rijksmonument te onderhouden.

Met vrijwilligers en vrijwillige molenaars draait de molen wekelijks en maalt meel, drie keer per week is de molenwinkel open voor verkoop van voornamelijk meelproducten. Enkele jaren geleden is er een klein terras aangelegd en kunnen gasten een kopje koffie daarop nuttigen.

Activiteiten

Na een grote investering in het jaar 2018, is de molen toegankelijker geworden en op meerdere manieren te huren voor particulier en zakelijk gebruik. Wekelijks komen ouderen van Drie Gasthuizen activiteiten doen, een bingo een pannenkoek of een muzikant die het geheel opluistert, altijd onder het genot van een kopje koffie. Onder normale omstandigheden (dat wil zeggen: geen coronatijd…) organiseert Stichting Muziek bij de Molen tweewekelijks een gratis toegankelijke muziekavond in de molen. Daarnaast organiseert de molen enkele malen per jaar een kleinschalig evenement, waarbij vrijwilligers pannenkoeken bakken. De nationale Molendag, De Nacht van de Mode, Plantjesdag Klarendal, Kerstmarkt of Midwinterfeest: alles wat bijdraagt aan het thema ‘Verbinden’ met de stad Arnhem, maar de wijk Klarendal in het bijzonder, draagt de stichting een warm hart toe.

Met al deze kleine inkomstenbronnen probeert het bestuur de exploitatie rond te krijgen en financieel bij te dragen aan het groot onderhoud van het rijksmonument.

Samenwerking

De Klarendalse Molen werkt nauw samen met andere organisaties in de wijk Klarendal.  Het Wijkteam, Team Leefomgeving, De Wasplaats en ander wijkinitiatieven weten de molen te vinden en vice versa. Al enige jaren is er een samenwerking met het UITbureau van Drie Gasthuizen. Door Covid-19 is het nog niet tot stand gekomen, maar hopelijk wordt het succes van dit programma binnenkort óók aangeboden aan ouderen uit de wijk Klarendal, in samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem.

Bij de grote renovatie en verbouwing in het jaar 2018 heeft de molen veel subsidies ontvangen. Naast het feit dat de eigenaar stichting Volkhuisvesting Arnhem een groot deel van de kosten heeft opgebracht en de stichting Vrienden Klarendalse Molen zelf een bijdrage heeft gedaan werd het grootste deel financieel bijgedragen door de Provincie Gelderland. Verder zijn er subsidies ontvangen van de gemeente Arnhem, De Hollandsche Molen, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, stichting A.M. van Verschuer en het Stimuleringsfonds van de Rabobank Arnhem.

Motivatie

Ondanks de bizarre tijd a.g.v. het corona virus zijn wij trots dat de molen elk weekend de wieken laat draaien. De vraag naar meel is sterk gestegen en daardoor wordt er volop gemalen en meel verkocht in de winkel. Helaas is de verhuur stil komen te liggen en dat is negatief voor het bedrijfsresultaat over het lopende boekjaar.
De vrijwilligers zijn gemotiveerd om de molen als hét icoon van Klarendal in stand te houden, het ambacht van molenaar door te geven en als immaterieel erfgoed in stand te houden voor komende generaties. De sfeer tussen de vrijwilligers is geweldig wat het als een plezierige vrijetijdsbesteding maakt.

Medewerkers

Molen de Kroon werkt met een team vrijwilligers die de winkel voorbereiden en runnen en een aantal vrijwillige molenaars die naast het draaien van de molen, tevens voor onderhoudswerkzaamheden zorgen. Het betreft in totaal zo’n 40 mensen (incl. bestuursleden). Alle vrijwilligers hebben een vrijwilligerscontract ondertekend en zijn daardoor via de gemeente automatisch verzekerd. De vrijwilligers krijgen geen vergoeding, maar worden wel enkele keren per jaar met een informeel samenzijn in de vorm van een borrel en/of buffet beloond. Het bestuur houdt contact met de vrijwilligers door op de molen aanwezig te zijn tijdens openingstijden, als wel via nieuwsbrieven en mailings.

Interne communicatie

Er zijn diverse werkgroepen actief die geregeld met elkaar zaken bespreken en plannen ten uitvoer brengen, te denken valt bijvoorbeeld: techniek, tuin, tentoonstelling, evenementen, financien en logistiek.

Van de meest voorkomende werkzaamheden zijn protocollen beschikbaar en op een centrale plaats voor iedereen beschikbaar, denk bijvoorbeeld aan de richtlijnen van de  Warenwet en een protocol voor verhuur.

Middels de maandelijkse nieuwsbrief worden vrijwilligers op de hoogte gehouden van actualiteiten, wetenswaardigheden en bijvoorbeeld de uitnodiging voor de jaarvergadering, in het voor- en in het najaar voor bestuursleden en vrijwilligers. In deze vergadering komen het jaarplan, de begroting, het financieel jaarverslag en het beleidsplan voor de periode van drie jaar aan de orde.

Organisatie

Molen de Kroon is sinds 2011 een stichting. Omdat bestuursleden door allerlei omstandigheden komen en gaan, was de molen eind 2019 bijna bestuur loos. Het enig overgebleven bestuurslid zette samen met de vrijwillige communicatiemedewerker een aantrekkelijke vacature uit, wat online circuleerde, maar ook werd opgenomen in de Arnhemse Koerier.

Het dagelijkse bestuur bestaat ondertussen (voorjaar 2020) uit zeven mensen, waarvan twee leden (één van hen was eerder teruggetreden) uit het oude bestuur stammen: voorzitter – Annerie van Daatselaar, secretaris – Sybren Strikwerda, penningmeester – Martin Brouwer, verhuur en vrijwilligers – Carola Sibma, evenementen –  Kevin Geerling, techniek – Frank Lassche, algemeen lid – Suus Brands. Het bestuur heeft ook twee adviseurs uit de pool vrijwilligers ter beschikking: Michiel van Vliet en molenaar Jaap de Haan.

Voorzitter Annerie van Daatselaar is in haar dagelijkse leven ondernemer als landschapsarchitect: ‘Ik woon al vier jaar in Sint Marten en kijk op de molen uit vanuit mijn huis. Ik heb al eerdere ervaring met besturen, las in de Arnhemse Koerier de oproep, vond het tijd weer eens wat te doen, het enigst zittende bestuurslid reageerde snel, de sfeer met anderen tijdens de eerste vergadering was heel leuk en voor ik het wist bleef het voorzitterschap voor mij over. Dat is eigenlijk ook wel leuk: ik hou er van de kar te trekken en initiatief te nemen.’

De stichting heeft een aansprakeliijkheidsverzekering en de inventaris is verzekerd. De molen (de opstal) zelf is verzekerd door de Stichting Volkshuisvesting Arnhem. De gemeente Arnhem heeft een verzekering afgesloten voor alle actieve vrijwilligers in en rond de molen.

Financiën

Molen de Kroon haalt haar reguliere inkomsten uit de winst van verkoop in de molenwinkel en de verhuur van de molen en de naastgelegen paardenstal. In de winkel is ook een molenpot aanwezig voor giften. Daarnaast dingt ze molen mee met de Nationale Molenprijs, de Rabobank Clubkas campagne en de wordt er gecollecteerd tijdens de Anjeractie van het Prins Bernard Cultuurfonds. Deze inkomsten zijn nodig voor het reguliere onderhoud van de molen.

Voor grotere onderhoudswerkzaamheden zoals de grote opknapbeurt en verbouwing van 2018, zijn fondsen geworven via ook Bankgiro molenfonds, de provincie Gelderland,  gemeente Arnhem, Volkshuisvesting Arnhem (eigenaar) en andere fondsen.

De financiele administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Deze werkt nauw samen met  een vrijwilliger in de winkel en een molenaar die wekelijks aanwezig zijn in de molen. De voorraad- en verkoopadministratie wordt gevoerd met de iZettle (kassa en betaalsysteem) en deze is gekoppeld aan Visma eAccounting.
De stichting is vanaf de grote verbouwing en renovatie (jaar 2018) BTW-plichtig.
Het grootste risico van de stichting is dat het onderhoud van de molen niet meer op te brengen is, maar de uitdaging zijn we niet uit de weg gegaan en we trachten het cultureel erfgoed te bewaren voor toekomstige generaties.

Externe communicatie

De Klarendalse molen heeft een website die vrijwillig is ingericht en voornamelijk functioneert als database om informatie en mogelijkheden op te vinden voor verhuur, openingstijden en prijzen van producten. Uiteraard is er ook een nieuwspagina op ingericht, nieuwsberichten worden vervolgens uitgezet via de Facebookpagina, waar óók andere leuke weetjes op worden gepost. Dit gebeurt momenteel door één vrijwilliger. Voor techniek op de website is er een tweede vrijwilliger op de achtergrond beschikbaar.

Meerdere vrijwilligers schrijven in geval van een evenement de Arnhemse Koerier aan.

Meestal wordt dit opgenomen, waardoor er in de hele stad ruchtbaarheid komt voor de Klarendalse molen.

Huisvesting

Eigenaar van molen De Kroon alias de Klarendalse Molen is Stichting Volkshuisvesting Arnhem. Het beheer en exploitatie is in handen van de Stichting Vrienden Klarendalse Molen. De molen wordt verhuurd om de exploitatie rond te krijgen, maar is ook de basis voor evenementen in de wijk (o.a. Nacht van de Mode en Midwinterfeest) en de landelijke activiteiten (Molendagen en Open Monumentendagen).

Vaste huurders zijn Jutta Music (muziekles aan kinderen) en de Stichting Muziek bij de Molen (om de week op donderdagavond) en op dinsdag- en vrijdagmiddag zijn er de activiteiten met bewoners van de Drie Gasthuizen.

De molenwinkel is geopend op zaterdag en op de woensdag- en vrijdagmiddag. Rondleidingen worden gegeven op de vrijdagmiddag en op zaterdag als de molenaars aanwezig zijn.

Scroll naar top