Fondsen en subsidies

Ben je op zoek naar financiële hulp voor jouw project? In dit overzicht zie je welke fondsen en subsidies jouw initiatief mogelijk kunnen steunen.

Voor allerlei soorten initiatieven

 • Subsidieregeling Burgerkracht van gemeente Arnhem: om inwoners te helpen bij activiteiten die het leven in de stad fijner of mooier maken. De subsidie is bedoeld voor initiatieven waarbij je andere Arnhemmers helpt of zorgt voor meer contact tussen inwoners.
 • Subsidieoverzicht provincie Gelderland: je kunt hier zoeken per thema of op alfabet.
 • De Wijkteams Leefomgeving: beslissen over budgetten op het gebied van groenonderhoud, speeltuinen, veiligheid, welzijn, participatie, sport en cultuur in de wijk.
 • Een aantal wijken heeft een wijkplatform of bewonersoverleg wat budget heeft voor activiteiten of projecten in de wijk
 • Prins Bernard Cultuurfonds afdeling Gelderland: voor projecten in Gelderland van stichtingen en verenigingen.
 • Triodos Foundation: voor projecten met een landelijk bereik, op het gebied van landbouw, voeding en biodiversiteit, sociale inclusie en nieuwe economie.
 • Kern met Pit: Kern met Pit daagt je uit jouw droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Ze helpen je daarbij en lukt het binnen een jaar? Dan krijg je 1.000 euro voor het project.
 • VSBFonds: voor sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken.
 • Rabobank: lokale Rabobanken beheren fondsen waarmee regionale initiatieven ondersteund kunnen worden.
 • Haëlla Stichting: voor projecten met een van de vier thema’s: geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, samenleven in Nederland of milieu en duurzaamheid. Naast stichtingen en verenigingen kunnen ook initiatiefgroepen een aanvraag indienen. 
 • Dullertsstichting: voor financiële ondersteuning van particulieren en organisaties zoals zorg- en welzijnorganisaties, dagopvang, wijkorganisaties en vakantiekampen.
 • Stichting Nicolai Broederschap: net als de Dullertsstichting bieden ze hulp aan particulieren en diverse instellingen, waaronder zorg- en welzijnorganisaties, dagopvang, wijkorganisaties en vakantiekampen.
 • Stichting DOEN: voor groene, sociale en creatieve initiatieven. DOEN ondersteunt vernieuwende initiatieven van voorlopers en geeft deze een vliegende start.
 • Burendag: een jaarlijks initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Je kunt met je buurt een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage, in 2022 is dat maximaal 350 euro.
 • Jan Linders Fonds: iedere Jan Linders supermarkt steunt één lokaal doel, dat belangrijk is voor de wijk. Rond oktober worden de doelen gekozen voor het nieuwe jaar.
 • FNO Zorg voor kansen: FNO zet zich in voor mensen in een kwetsbare situatie. Het fonds werkt met verschillende programma’s. Past jouw project binnen een van de programma’s, dan kun je een aanvraag indienen.

Voor ouderen

 • Stichting Nicolai Broederschap: deze Arnhemse stichting richt zich naast andere welzijnsgebieden speciaal op ouderen en projecten of instellingen die iets doen voor deze doelgroep.
 • Fondsen voor ouderen: een nuttige wegwijzer in de wereld van de ouderenfondsen. Door het invullen van de QuickScan zie je snel bij welke fondsen je het beste een aanvraag kunt indienen.

Voor jeugd

 • Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis: voor jeugd en jongeren van 25 jaar of jonger die in het werkgebied wonen. De stichting geeft zowel steun aan individuen als aan organisaties.
 • DikGroen: voor kleinschalige natuurprojecten voor jongeren, maximaal 750 euro per project. Niet alleen voor stichtingen, maar ook voor individuen of voor een groep initiatiefnemers.

Voor duurzame initiatieven

Voor sportinitiatieven

 • Subsidieregeling Sport: van de gemeente Arnhem voor verenigings- en instellingsoverstijgende activiteiten. Gericht op het herkennen en ontwikkelen van het sporttalent van Arnhemse jongeren.
 • Arnhems sport- en beweegakkoord: voor sportaanbieders die een plan hebben waarmee een idee of actie uit het sportakkoord wordt uitgevoerd. Een stuurgroep zal uitvoeringsbudget toekennen aan goede plannen.

Andere hulp nodig?

Misschien kun je ook goed hulp gebruiken in de vorm van advies, netwerk of bijvoorbeeld materialen. Of zoek je hulp bij het aanvragen van subsidie. Kijk dan ook eens bij ons artikel Hulp bij jouw initiatief of neem contact met ons op. We helpen je graag op weg.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven