De anderhalvemetersamenleving: hoe pakt buurthuis De Lommerd dit aan?

De maatregelen rondom het Coronavirus worden langzaam versoepeld, maar we zijn er nog niet! Ook buurtinitiatieven en vrijwilligersorganisaties denken na over ‘het nieuwe normaal’ en de ‘anderhalvemetersamenleving’. In De Lommerd (Spijkerkwartier) worden hiervoor de nodige maatregelen getroffen. Willem van Gent, lid van het beheerteam vertelt:

“Bij ons werd er direct gevraagd om regels en protocollen toen de eerste maatregelen in werking traden. Toen heb ik meteen de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid. Het belangrijkste hierin is: denk altijd om de ander zijn/haar veiligheid. Als iedereen om de ander denkt, denken we automatisch ook om onszelf.”

corona richtlijnen organiseren in de Lommerd
Willem van Gent (beheerteam) legt uit hoe de routering wordt aangegeven.

Vanaf 1 juni weer open

Toen het tweede pakket met maatregelen in werking trad moest De Lommerd tijdelijk haar deuren sluiten voor bezoekers en bijeenkomsten. De vaste huurders hebben hierin hun eigen beleid bepaald, dus sommigen gingen dicht en anderen bleven open. Vanaf 1 juni mag De Lommerd haar deuren weer openen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

“In het beheerteam van 4 personen (waarvan 1 persoon de gastpersonen coördineert), hebben we besproken hoe wij in De Lommerd willen omgaan met de ‘anderhalvemetersamenleving’. Mijn eigen uitgangspunt dat iedereen hiervoor vooral zelf verantwoordelijk is wordt niet altijd helemaal gedeeld. Bezoekers, vaste huurders én vrijwilligers vragen toch om duidelijkheid in de vorm van ‘regels’.

“In samenspraak geven we hier dan ook gehoor aan. Dit heeft geresulteerd in een aantal uitnodigende richtlijnen. Het voordeel hiervan is ook dat je elkaar makkelijker kunt aanspreken op wat je samen hebt afgesproken. Dit doen we niet als ‘politieagenten’, maar in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en het gevoel van welkom in De Lommerd.”

De belangrijkste richtlijnen in De Lommerd zijn:

 • Iedereen houdt zich aan de maatregelen van het RIVM
 • Iedereen volgt de aangegeven routes; zoveel als mogelijk éénrichtingsverkeer
 • Bij de ingangen desinfecteert iedereen de handen
 • Iedereen houdt de eigen werkplek schoon en laat de plek waar hij/zij geweest is schoon achter
 • Bij het doorspoelen wordt de deksel van het toilet gesloten
richtlijnen voor handenwassen
Instructies in het toilet.

Daarnaast zijn er op facilitair gebied ook wat aanscherpingen:

 • Contactoppervlakken zoals deurklinken, leuningen en tafels worden elke 2 uur schoongemaakt
 • Vergaderruimtes zijn ingericht op het maximaal aantal personen waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden
foto stoel
Door middel van rode stippen is aangegeven op welke positie de stoelen staan, zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Financiële gevolgen voor De Lommerd

“De gedeeltelijke sluiting en de lagere capaciteit van de vergaderruimtes zorgt voor huurderving. Gelukkig komen we hier bij de Lommerd niet direct van in de problemen. Vanuit de Lommerd zijn wij aangesloten bij een samenwerkingsverband met andere buurthuizen in Arnhem. Zij voeren op dit moment tweewekelijks overleg met elkaar. Sommigen zijn gedeeltelijk of helemaal afhankelijk van incidentele huur.

“Hierover zijn we gezamenlijk in gesprek met de gemeente en heeft de gemeente ook ondersteuning aangeboden. Ook onze verhuurder staat er voor open om in gesprek te gaan over steun.”

vergaderzaal
De capaciteit van deze vergaderruimte is teruggebracht van 20 naar 8 personen. Bezoekers gebruiken de ene ingang om binnen te komen en de andere ingang om de ruimte te verlaten. Dit is met pijlen aangegeven.
corona richtlijnen
Er is bewust gekozen voor vriendelijke pictogrammen, die tegelijk wel eenduidig zijn, zodat er geen verwarring ontstaat over de betekenis.

“We zien dat deze ‘noodsituatie’ ook kansen biedt om het gesprek aan te gaan. Zowel als buurthuizen onderling over wat we gezamenlijk kunnen organiseren en hoe we kennis kunnen delen als richting de gemeente.

“De Lommerd kan als buurthuis juist in deze situatie ook veel betekenen. Je zou als laagdrempelige ontmoetingsplek in de wijk bijvoorbeeld een informatiebalie kunnen inrichten en ook op 1,5 meter kunnen buurtgenoten elkaar ontmoeten. Het zou mooi zijn als de gemeente deze activiteit stimuleert en ondersteunt en dit aan de andere kant juist ook faciliteert.”

Nieuwe richtlijnen en praktische tips

Op dit moment legt De Lommerd de laatste hand aan de nieuwe inrichting en richtlijnen om op 1 juni open te gaan. Hiervoor was geen standaard pakket beschikbaar. Het blijft uitproberen, overleggen en informatie verzamelen vanuit verschillende bronnen. Willem heeft nog een aantal praktische tips:

 • Er is veel aanbod in desinfectiemiddelen. Even goed googlen levert je prijsvoordeel op, sommige aanbieders maken graag misbruik van de situatie
 • Het toepassen van de richtlijnen vraagt wat uitproberen en testen. Zo hadden we bijvoorbeeld eerst grotere pompjes voor het desinfectiemiddel, maar hierdoor kwam teveel vloeistof per keer waardoor het rommelig werd.
 • Op de website van ArboNed is een uitgebreid document te vinden met richtlijnen ten opzichte van werkgevers en werknemers. Veel informatie hieruit is ook toe te passen in een buurthuis.
 • Op de website van Weveco zijn veel handige pictogrammen te vinden voor instructies en bewegwijzering
 • Maak gebruik van landelijke netwerken zoals  LSA. Bij hen kan je ook informatie inwinnen.
 • Stem met je interne gebruikers af. Samen kan je gedragen richtlijnen opstellen.

“Al met al willen we ons niet gaan blindstaren op regels. Bij De Lommerd moet het gevoel van welkom zijn centraal staan. Hier spelen we op in door met zichtbaar preventieve maatregelen bewustwording te vergroten en iedereen vriendelijk aan te spreken op het eigen gedrag en verantwoordelijkheid.”


Toegevoegd door Stadskrachtarnhem.nl
Bekijk ook dit handige invulprotocol van LSA-bewoners!

corona looprichting
De looproute (zoveel mogelijk eenrichting) is door het hele gebouw aangegeven met pictogrammen.
corona richtlijnen en plattegrond
De richtlijnen en routering zijn op verschillende plekken opgehangen.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scroll naar top